PRIEMYSELNÉ PODLAHY

Spoločnosť BETONA sa zaoberá zhotovovaním priemyselných betónových podláh už od roku 1997. Ladislav Bobčík st. začal s realizáciou priemyselných podláh dňa 01.11.1997 ako živnostník, pod obchodným menom Ladislav Bobčík - BETONA. Vzhľadom na stále sa rozširujúce aktivity v oblasti realizácie priemyselných podlách bolo prirodzené, že dňa 18.04.2014 vznikla aj spoločnosť BETONA Čadca, s.r.o. pod taktovkou syna - Ladislava Bobčíka ml.

Je pre nás samozrejmosťou realizovať diela v kvalite zodpovedajúcej predstavám investora a spĺňajúce požiadavky príslušných noriem. Konzultácia, obhliadka staveniska či poradenstvo je neoddeliteľnou súčasťou našej práce. Pri realizácii priemyselných podláh používame výhradne kvalitné značkové materiály preverené dlhoročnými skúsenosťami. Aj vy máte možnosť využiť naše služby a stať sa tak našimi spokojnými zákazníkmi. Pokiaľ máte o naše produkty záujem, prezrite si našu ponuku.

 

ÚČTOVNÍCTVO

Rodinná firma BETONA Čadca, s.r.o. vznikla v roku 2014 ako stavebná spoločnosť a od roku 2019 rozšírila svoje portfólio o poskytovanie účtovníckych služieb.

V súčasnosti je vedenie účtovníctva voľnou živnosťou, a to znamená, že osoba, ktorá získa oprávnenie na takúto podnikateľskú činnosť, nemusí spĺňať žiadne kvalifikačné predpoklady, ani zložiť skúšky, či absolvovať odborne riadenú prax. Aj keď v súčasnosti sú na trhu dostupné ekonomické softvéry, ktoré znižujú riziko nesprávneho zaevidovania hospodárskej operácie, podľa nášho názoru môžu pomôcť vzdelanému účtovníkovi, ale nie ho nahradiť. Preto sme sa zaviazali, že naši terajší zamestnanci a aj tí budúci musia mať vzdelanie ekonomického zamerania ukončeného minimálne maturitnou skúškou. Okrem tejto elementárnej požiadavky kladieme dôraz na celoživotné vzdelávanie, kvalitný softvér a komunikáciu s klientom.