Spoločnosť BETONA sa zaoberá zhotovovaním priemyselných betónových podláh už od roku 1997. Ladislav Bobčík st. začal s realizáciou priemyselných podláh dňa 01.11.1997 ako živnostník, pod obchodným menom Ladislav Bobčík - BETONA. Vzhľadom na stále sa rozširujúce aktivity v oblasti realizácie priemyselných podlách bolo prirodzené, že dňa 18.04.2014 vznikla aj spoločnosť BETONA Čadca, s.r.o.

Je pre nás samozrejmosťou realizovať diela v kvalite zodpovedajúcej predstavám investora a spĺňajúce požiadavky príslušných noriem. Konzultácia, obhliadka staveniska či poradenstvo je neoddeliteľnou súčasťou našej práce. Pri realizácii priemyselných podláh používame výhradne kvalitné značkové materiály preverené dlhoročnými skúsenosťami. Aj vy máte možnosť využiť naše služby a stať sa tak našimi spokojnými zákazníkmi. Pokiaľ máte o naše produkty záujem, prezrite si našu ponuku.