poteryPoslednou vrstvou v skladbe podlahy pod finálnou vrstvou je obyčajne poterová vrstva, alebo skrátene poter. Poter ako dôležitá vrstva podlahy musí spĺňať celý rad technických požiadaviek, ako sú napr. elasticita, dobrá tepelná vodivosť (dôležité pri podlahovom vykurovaní), tvrdosť, pevnosť, nehorľavosť, rovinnosť a mnohé iné.

V spolupráci so spoločnosťou BAUMIT prinášame pre našich zákazníkov od roku 2017 aj realizáciu poterov.

 

Sadrové potery Baumit – TOP riešenie u vás doma

 • ekologické zmesi so zaručenou stálou kvalitou
 • vhodný podklad pre všetky druhy finálnych podlahových krytín
 • vynikajúca tepelná vodivosť – využite podlahové vykurovanie maximálne efektívne
 • certifikované výrobky s garantovanou kvalitou

po Alpha 2000

 • je vhodný na aplikáciu vo vnútorných priestoroch. Tvorí podkladovú vrstvu pre všetky typy podlahovín, ako sú napr. dlažba, koberce, parkety a pod.
 • používa sa ako kontaktný, oddelený alebo plávajúci poter a je vhodný aj na podlahové vykurovanie.
 • nie je vhodný do mokrých prevádzok ako napr. garáže, plavárne, vývarovne a všade tam, kde hrozí trvalý kontakt s vodou.

Trieda podľa STN EN 13813: CA-C20-F5.

  Kontaktný poter Oddelený poter Plávajúci poter Poter s podlah.vykur
Hrúbka vrstvy: 25 - 50 mm 30 - 50 mm 35 - 50 mm 35 + d mm

(d - priemer rúrok vykurovacieho systému)

Na stiahnutie:

pdfTechnický list Baumit Alpha 2000

po Alpha 3000

 • je samonivelizačný liaty poter vhodný na aplikáciu vo vnútorných priestoroch. Tvorí podkladovú vrstvu pre všetky typy podlahovín, ako sú napr. dlažba, koberce, parkety a pod.
 • používa sa ako kontaktný, oddelený alebo plávajúci poter a je vhodný aj na podlahové vykurovanie.
 • nie je vhodný do mokrých prevádzok ako napr. garáže, plavárne, vývarovne a všade tam, kde hrozí trvalý kontakt s vodou.

Trieda podľa STN EN 13813: CA-C30-F6.

  Kontaktný poter Oddelený poter Plávajúci poter Poter s podl.vykur
Hrúbka vrstvy: 10 - 30 mm 25 - 40 mm 30 - 50 mm 35 + d mm

(d - priemer rúrok vykurovacieho systému)

Na stiahnutie:

pdfTechnický list Baumit Alpha 3000

 

Cementové potery Baumit – overená kvalita pre vašu stavbu

 • ekologické poterové zmesi so zaručenou stálou kvalitou
 • vhodný podklad pod všetky druhy finálnych podlahových krytín
 • vhodné pre podlahového vykurovanie
 • progresívny spôsob strojového spracovania
 • certifikované výrobky s garantovanou kvalitou
 • vhodné aj pre vlhké prevádzky

po poter

 • je vhodný na všetky bežné minerálne podklady ako napríklad betón
 • je vhodný na realizáciu kontaktného, oddeleného, plávajúceho poteru ako aj na podlahy s podlahovým vykurovaním
 • je vhodný ako podklad pod finálnu nášľapnú vrstvu pre všetky bežné priestory aj priestory s vyššou vlhkosťou

Trieda podľa STN EN 13813: CT-C20-F5.

  Kontaktný poter Oddelený poter Plávajúci poter Poter s podl.vykur
Hrúbka vrstvy: 35 - 70 mm 35 - 70 mm 45 - 70 mm 45 + d mm

(d - priemer rúrok vykurovacieho systému)

Na stiahnutie:

pdfTechnický list Baumit Poter

po Poter MG

 • je možné zabudovať ho ako plávajúci, oddelený a kontaktný poter, taktiež pre podlahové vykurovanie bez dodatočných prísad.
 • je vhodný aj ako podklad pre následné kladenie betónovej dlažby, podlahových platní a pod., ako aj ako podkladový poter na terasách a balkónoch.

Trieda podľa STN EN 13813: CT-C20-F4.

  Kontaktný poter Oddelený poter Plávajúci poter Poter s podlah.vykur
Hrúbka vrstvy: 35 - 70 mm 35 - 70 mm 45 - 70 mm 45 + d mm

(d - priemer rúrok vykurovacieho systému)

Na stiahnutie:

pdfTechnický list Baumit Poter MG

po Poter Speed

 • suchý cementový poter s urýchleným procesom zretia.
 • určený na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní
 • v závislosti od klimatických podmienok pochôdzny už po 24 hodinách, možnosť klásť ďalšie vrstvy už po 2 dňoch (v závislosti od dosiahnutej zbytkovej vlhkosti poteru a zvoleného typu nášľapnej vrstvy).

Trieda podľa STN EN 13813: CT-C30-F6.

  Kontaktný poter Oddelený poter Plávajúci poter Poter s podlah.vykur
Hrúbka vrstvy: 35 - 70 mm 35 - 70 mm 45 - 70 mm 45 + d mm

(d - priemer rúrok vykurovacieho systému)

 

Penetračné nátery pre potery a stierky

po Grund

 • základný náter na spevnenie povrchov, vyrovnanie nasiakavosti podkladov a ako kontaktný mostík pred následným nanesením poterov, samonivelizačných poterov a stierok, ako aj lepiacich cementových mált. Je vhodný aj pre použitie na potery s podlahovým vykurovaním a na steny.
 • pre použitie v interiéri aj v exteriéri.

Na stiahnutie:

pdfTechnický list Baumit Grund

po SuperGrund

 • penetračný náter s plnivom z kremičitého piesku s výbornými adhéznymi vlastnosťami na nenasiakavé podklady pred následným nanesením poterov a samonivelizačných stierok na cementovej i sadrovej báze. Vhodný i pre podklady s podlahovým vykurovaním.

 

Typické skladby podlahových konštrukcií:

po kontaktny poterKontaktný poter (4) je priamo spojený s podkladovou vrstvou* (6), čím je zabezpečené vzájomné spolupôsobenie oboch vrstiev. Ak sa potery Baumit realizujú ako kontaktná vrstva, je potrebné podklad vopred ošetriť penetráciou Baumit Grund alebo Baumit SuperGrund (5). Potery sa aplikujú na zavädnutú, avšak ešte lepivú penetráciu. Od zvislých konštrukcií je poter oddelený okrajovými dilatačnými páskami (3).

(1) stena

(2) omietka

* Podklad - stavebná konštrukcia, na ktorú sa kladie, resp. leje poter a do ktorej sa z vrstvy poteru prenášajú všetky zaťaženia.

po oddeleny poterOddelený poter (4) je od podkladovej vrstvy* (6) oddelený separačnou fóliou alebo hydroizolačným pásom (5). Od zvislých konštrukcií je poter takisto oddelený okrajovými dilatačnými páskami (3) tak, aby sa poterová doska pri objemových zmenách mohla samostatne pohybovať. Na zabezpečenie voľného pohybu poterovej dosky musí byť teda oddeľujúca vrstva celistvá, aby nedošlo k pevnému spojeniu poteru s podkladom, ktoré by bránilo pohybu poterovej dosky. Taktiež musí byť dostatočne rovná, prípadné lokálne nerovnosti môžu byť takisto prekážkou pre voľný pohyb dosky. Prípadné ostré výstupky z podkladu je potrebné obrúsiť, mohli by spôsobiť pretrhnutie deliacej vrstvy a následné pevné spojenie vrstiev.

(1) stena

(2) omietka

* Podklad - stavebná konštrukcia, na ktorú sa kladie, resp. leje poter a do ktorej sa z vrstvy poteru prenášajú všetky zaťaženia.

po plavajuci poterPlávajúci poter (4) je voľne položená poterová doska. Od podkladovej vrstvy* (8) je oddelený izolačnou vrstvou hrúbky minimálne 10 mm. Izolačnou vrstvou môžu byť tepelnoizolačné podlahové dosky (7) alebo izolačné materiály proti kročajovému hluku (6). Na tieto účely sa môžu používať iba špeciálne izolačné materiály s malým pretvorením po zaťažení, určené práve na aplikáciu v podlahových konštrukciách. Izolačnú vrstvu je potrebné vodotesne oddeliť od poteru vhodnou vrstvou (separačná fólia alebo iná vodotesná fólia) (5) tak, aby sa vlhkosť z poteru nedostala do izolačného materiálu. Podobne v prípade podlahy nad nevykurovaným priestorom musí byť oddelená izolačná vrstva od podkladu paronepriepustnou vrstvou, aby sa zabránilo kondenzácii vlhkosti v izolačných materiáloch. Od zvislých konštrukcií je poter oddelený okrajovými dilatačnými páskami (3) tak, aby sa poterová doska pri objemových zmenách mohla samostatne pohybovať.

(1) stena

(2) omietka

* Podklad - stavebná konštrukcia, na ktorú sa kladie, resp. leje poter a do ktorej sa z vrstvy poteru prenášajú všetky zaťaženia.

po poter na podlahovom vykurovaniPoter na podlahovom vykurovaní (4) V zásade ide aj v tomto prípade o plávajúci poter, ktorý však musí mať dostatočnú hrúbku z dôvodu uloženia rozvodných rúrok podlahového vykurovania** (5), ako aj kvôli akumulačnej schopnosti, ktorá sa od takéhoto poteru očakáva. Požiadavky na podklad sú teda identické s požiadavkami na podklad pre plávajúci poter.

(1) stena

(2) omietka

(3) Baumit okrajová dilatačná páska PE, typ RST

(6) Baumit podlahový polystyrén PSE 100 S

(7) podklad*

* Podklad - stavebná konštrukcia, na ktorú sa kladie, resp. leje poter a do ktorej sa z vrstvy poteru prenášajú všetky zaťaženia.

** Systém podlahového vykurovania – ak sa na fixovanie rúrok vykurovacieho systému použije systémová doska alebo fixačná fólia, separačná fólia už nie je potrebná. Pri použití fixačných registrov je separačná fólia nevyhnutná. Pri inštalácii podlahového vykurovania doporučujeme konštrukčnú skladbu podlahy konzultovať s dodávateľom vykurovacieho systému.

 • Pri realizácii sadrových liatych poterov s podlahovým vykurovaním sa odporúča dvojvrstvové spracovanie. V prvej fáze sa zalejú rúrky vykurovacieho systému po ich hornú úroveň a po zatvrdnutí vrstvy sa realizuje ďalšia vrstva s konštantnou hrúbkou, aby sa dosiahla požadovaná úroveň.
 • Cementové potery s podlahovým vykurovaním sa realizujú v jednej vrstve. Hrúbka vrstvy nad hornou úrovňou rúrok vykurovacieho systému je teda závislá od druhu použitého poterového materiálu a deformačných vlastností izolačných dosiek.