17016 m TVýmera: 190 m2

Rok realizácie: 2017

Miesto realizácie: Zvolen

Typ priemyselnej podlahy: pancierová, spádovaná s protišmykom

17021 p TVýmera: 167 m2

Rok realizácie: 2017

Miesto realizácie: Žilina

Typ priemyselnej podlahy: pancierová

17025 p TVýmera: 280 m2

Rok realizácie: 2017

Miesto realizácie: Hruštín (okres Námestovo)

Typ priemyselnej podlahy: pancierová

17017 p TVýmera: 260 m2

Rok realizácie: 2017

Miesto realizácie: Turany (okres Martin)

Typ priemyselnej podlahy: pancierová

17011 p TVýmera: 580 m2

Rok realizácie: 2017

Miesto realizácie: Kysucké Nové Mesto

Typ priemyselnej podlahy: pancierová

17003 p TVýmera: 2 921 m2

Rok realizácie: 2017

Miesto realizácie: Kysucké Nové Mesto

Typ priemyselnej podlahy: pancierová, spádovaná s protišmykom

17009 m TVýmera: 800 m2

Rok realizácie: 2017

Miesto realizácie: Dolný Kubín

Typ priemyselnej podlahy: spádovaná s protišmykom

17027 o TVýmera: 1 260 m2

Rok realizácie: 2017

Miesto realizácie: Stará Bystrica (okres Čadca)

Typ priemyselnej podlahy: pancierová, spádovaná s protišmykom

17028 m TVýmera: 620 m2

Rok realizácie: 2017

Miesto realizácie: Trnava

Typ priemyselnej podlahy: spádovaná s protišmykom