17026 m TVýmera: 907 m2

Rok realizácie: 2017, 2018

Miesto realizácie: Horné Srnie (okres Trenčín)

Typ priemyselnej podlahy: spádovaná s protišmykom

 

 

Popis realizácie (503 m2 + 404 m2):

Pôvodný podklad tvoril zhutnený makadam. Výškové zameranie podkladu pomocou rotačného lasera. Rozprestretie a spracovanie betónovej zmesi v požadovanej hrúbke a spáde pod priebežnou kontrolou nivelity rotačným laserom.

Nasledovalo zvibrovanie podlahovej betónovej dosky ponorným vibrátorom a plávajúcou lištou, viacnásobné opakované strojné hladenie povrchu podlahy rotačnými hladičkami. Zdrsnenie povrchu priemyselnej podlahy špeciálnou metlou (protišmyková úprava).

Rozmeranie, narezanie a vytmelenie zmrašťovacích a dilatačných škár.

Fotogaléria 1. etapa - 503 m2 (rok 2017)

Fotogaléria 2. etapa - 404 m2 (rok 2018)