17028 m TVýmera: 620 m2

Rok realizácie: 2017

Miesto realizácie: Trnava

Typ priemyselnej podlahy: spádovaná s protišmykom

 

 

Popis realizácie:

Výškové zameranie podkladu pomocou rotačného lasera. Rozloženie kari sietí. Rozprestretie a spracovanie betónovej zmesi v požadovanej hrúbke a spáde pod priebežnou kontrolou nivelity rotačným laserom.

Nasledovalo zvibrovanie podlahovej betónovej dosky ponorným vibrátorom a plávajúcou lištou, viacnásobné opakované strojné hladenie povrchu podlahy rotačnými hladičkami. Zdrsnenie povrchu priemyselnej podlahy špeciálnou metlou (protišmyková úprava).

Rozmeranie, narezanie a vytmelenie zmrašťovacích a dilatačných škár.

 

I. ETAPA (10/2017) 237 m2 

 

 

II. ETAPA (11/2017) 383 m2