samonivelacna dekorativna podlaha jednota m

Výmera: 225 m2

Rok realizácie: 2016

Miesto realizácie: Horné Obdokovce, TN

Typ priemyselnej podlahy: samonivelačná, dekoratívna

 

 

Popis realizácie:

1. Pôvodný podklad pod priemyselnú podlahu tvorila dlažba s vysprávkami. Po presieťkovaní a nanesení penetárcie bola na celú plochu aplikovaná samonivelačná priemyselná podlaha na zjednotenie a spevnenie podkladu.

2. Po vyzretí samonivelačnej priemyselnej podlahy nasledovalo zdrsnenie povrchu, opäť presieťkovanie a napenetrovanie. Na záver nanesená dekoratívna priemyselná podlaha - bezškárový systém MasterTop na polyuretánovej báze (MasterTop BC 375N) v základnom odtieni s farebnými chipsami.