samonivelacna dekorativna podlaha jednota m

Výmera: 225 m2

Rok realizácie: 2016

Miesto realizácie: Horné Obdokovce, TN

Typ priemyselnej podlahy: samonivelačná, dekoratívna