protismykove priemyselne podlahyHladená priemyselná podlaha, ktorú realizujeme, je zložená z betónu s protišmykovou úpravou povrchu (tzv. "metlička") v spáde podľa projektovej dokumentácie. Takáto podlaha je vhodná najmä na vonkajšie plochy ako napr. parkoviská, cesty, chodníky a pod. Táto podlaha sa skladá z izolácie, betónu, výstuže a na záver je realizovaný protišmyk špeciálnou metlou. Protišmykovú podlahu realizujeme vrátane dilatačných škár, ktoré zabraňujú popraskaniu podlahy.

Priebeh realizácie:

 1. Príprava podkladu
  Najskôr pomocou rotačného lasera výškovo zameriame podklad. V prípade potreby dodáme a zrealizujeme aj pokládku separačnej fólie. Medzi najdôležitejšie úlohy patrí výber vhodného typu betónu a nemenej dôležitá je aj jeho výstuž. Plošnú výstuž vieme zabezpečiť pokládkou kari sietí.
 2. Objemová výstuž betónu
  Ešte pred rozprestretím a spracovaním betónovej zmesi pridávame do nej objemovú výstuž. Väčšinou túto výstuž realizujeme pridaním strižových vlákien pre stavebný priemysel (KALCIFIL) od Výskumného ústavu chemických vlákien. Nerobí nám však problém ani práca s oceľovými drátkami.
 3. Betonáž
  Pod priebežnou kontrolou nivelity rotačným laserom rozprestierame betónovú zmes v požadovanom spáde a hrúbke. Nakoniec betónovú zmes zvibrujeme plávajúcou lištou a ponorným vibrátorom.
 4. Zahladenie a protišmyk
  Po čiastočnom zatvrdnutí rozprestretej betónovej zmesi jej povrch viacnásobne zahladíme rotačnými hladičkami. Na záver zaškrabeme špeciálnou metlou, aby sme tak zaistili protišmykovú úpravu podlahovej dosky.
 5. Dilatačné škáry
  Na druhý deň rozmeriame, narežeme a vytmelíme zmrašťovacie škáry.

Priemyselná podlaha s protišmykom predstavuje oproti iným typom betónových podláh lacnú a pritom spoľahlivú variantu. Aby vám takáto podlaha dlho a dobre slúžila, odporúčame vám investovať do kvalitného betónu. V rámci našich služieb poskytujeme bezplatné poradenstvo a obhliadku objektu, na základe ktorého vám vieme spracovať cenovú ponuku na realizáciu priemyselnej podlahy s metličkovou úpravou povrchu. Kvalitná podlaha vie skultúrniť priestory na pracovisku a zároveň poskytne dostatočný komfort.

Plošná výstuž sa zabezpečuje kari sieťami rôznych typov. Objemová výstuž sa zabezpečuje oceľovými drátkami. V prípade záujmu vieme na základe spolupráce s Výskumným ústavom chemických vlákien dodať strižové vlákna pre stavebný priemysel (KALCIFIL).


 • polypropylénové (PP) a polyetylénové (PE) strižové vlákna pre stavebný priemysel sa využívajú na zvýšenie odolnosti betónov a mált voči tvorbe zmršťovacích trhlín, odolnosti voči chemickým rozmrazovacím látkam, mechanickému namáhaniu, mrazuvzdornosti a požiarnej odolnosti.

KALCIFIL - vlastnosti a výhody:

 • je odolný voči chemikáliám a neškodný voči životnému prostrediu
 • zabraňuje vytváraniu zmršťovacích trhlín počas tuhnutia betónu
 • redukuje zmršťovanie betónu
 • zabraňuje negatívnemu vplyvu mrazu a topenia snehu na betón
 • redukuje karbonizáciu betónu
 • vytvára povrch odolný voči nárazom a oteru
 • zvyšuje ťahovú silu betónu
 • zvyšuje životnosť betónových štruktúr
 • eliminuje problém explozívnej deštrukcie betónu pri požiaroch v tuneloch
 • znižuje riziko nevhodnej aplikácie z technologického hľadiska

NA STIAHNUTIE:
pdfKALCIFIL - vyhlásenie o parametroch