Je pre Vás prvoradá cena? Pre nás je na prvom mieste kvalita podporená celoživotným vzdelávaním, aby sme mohli klientom poskytovať aktuálne a overené informácie. Preto sú v cene za poskytované služby kalkulované aj výdavky súvisiace so školeniami, odbornými publikáciami, či čas strávený konzultáciami s klientom.

1. HLAVNÁ ČINNOSŤ

Cenu za spracovanie dokladov môžeme dohodnúť paušálne (fixná čiastka za mesiac), alebo ako počet dokladov vynásobený cenou za doklad (viď tabuľka).

daov evidenciaV cene za vedenie daňovej evidencie je zahrnuté:
- Vypracovanie a aktualizácia interných smerníc pre oblasť daňovej evidencie,
- Odoslanie daňového priznania k dani z príjmov FO elektronicky,
- Odoslanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel elektronicky,
- Ekonomické poradenstvo

*Dokladom myslíme faktúru, 1 položku (čiastku v €) bankového výpisu, fiškálny doklad, potvrdenie o výbere/vklade na bankový účet, predpis PZP, a pod.

**Zvýhodnená cena platí v prípade, že:

 • nám klient doručí bankový výpis nielen v pdf/fyzickom formáte, ale aj vo formáte XML,
 • klient vystavuje faktúry, príjemky a výdavky cez aplikáciu alebo programy spolupracujúce s Omegou/Alfou (napr. mobilná aplikácia ikros, e-shop INTEO, ...),
 • môžeme zaevidovať viacero dokladov na tzv. "Zberný účtovný doklad". ZBERNÝ ÚČTOVNÝ DOKLAD pozostáva napr. z dokladov rovnakého typu - tie ale musia byť rovnorodé a za obdobie max. 1 kalendárny mesiac (napr. september). Rovnorodosť znamená, že sa jedná o toho istého partnera, a zaúčtovaním nedôjde k zápočtu pohľadávky a záväzku (napr. ak má klient viacero bločkov z ERP od tej istej firmy). Z dôvodu internej kontroly na zberný účtovný doklad nezapisujeme potvrdenia o výbere/vklade hotovosti na bankový účet. Taktiež nezapisujeme na zberný doklad faktúry, dobropisy a ťarchopisy.

Cena za vedenie daňovej evidencie NEOBSAHUJE:

 • tlač dokladov doručených elektronicky,
 • tlač a posielanie ostatných dokumentov poštou (napr. vystavených faktúr),
 • preklad dokladu do slovenského jazyka (§ 4 ods. 8 Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov),
 • vedenie skladu,
 • fyzickú inventarizáciu majetku,
 • uchovávanie a ochranu účtovnej dokumentácie po uplynutí doby nevyhnutnej na spracovanie Priznania k dani z príjmov FO, a s tým súvisiace vyraďovanie účtovnej dokumentácie,
 • spracovanie cestovných príkazov,
 • vedenie knihy jázd,
 • vedenie registratúrneho denníka.

Cenu za spracovanie dokladov môžeme dohodnúť paušálne (fixná čiastka za mesiac), alebo ako počet dokladov vynásobený cenou za doklad (viď tabuľka).

jednoduch tovnctvo

Cena za vedenie jednoduchého účtovníctva NEOBSAHUJE:
- tlač dokladov doručených elektronicky,
- tlač a posielanie ostatných dokumentov poštou (napr. vystavených faktúr),
- preklad dokladu do slovenského jazyka (§ 4 ods. 8 Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov),
- vedenie skladu,
- fyzickú inventarizáciu majetku,
- uchovávanie a ochranu účtovnej dokumentácie po uplynutí doby nevyhnutnej na spracovanie Priznania k dani z príjmov FO, a s tým súvisiace vyraďovanie účtovnej dokumentácie,
- spracovanie cestovných príkazov,
- vedenie knihy jázd,
- vedenie registratúrneho denníka.

*Dokladom myslíme faktúru, 1 položku (čiastku v €) bankového výpisu, fiškálny doklad, potvrdenie o výbere/vklade na bankový účet, predpis PZP, a pod.

**Zvýhodnená cena platí v prípade, že:

 • nám klient doručí bankový výpis nielen v pdf/fyzickom formáte, ale aj vo formáte XML,
 • klient vystavuje faktúry, príjemky a výdavky cez aplikáciu alebo programy spolupracujúce s Omegou/Alfou (napr. mobilná aplikácia ikros, e-shop INTEO, ...),
 • môžeme zaevidovať viacero dokladov na tzv. "Zberný účtovný doklad". ZBERNÝ ÚČTOVNÝ DOKLAD pozostáva napr. z dokladov rovnakého typu - tie ale musia byť rovnorodé a za obdobie max. 1 kalendárny mesiac (napr. september). Rovnorodosť znamená, že sa jedná o toho istého partnera, a zaúčtovaním nedôjde k zápočtu pohľadávky a záväzku (napr. ak má klient viacero bločkov z ERP od tej istej firmy). Z dôvodu internej kontroly na zberný účtovný doklad nezapisujeme potvrdenia o výbere/vklade hotovosti na bankový účet. Taktiež nezapisujeme na zberný doklad faktúry, dobropisy a ťarchopisy.

V cene za vedenie jednoduchého účtovníctva je zahrnuté:

 • Vypracovanie a aktualizácia interných smerníc pre oblasť daní a jednoduchého účtovníctva,- Odoslanie daňového priznania k DPH, Kontrolného výkazu DPH a Súhrnného výkazu DPH elektronicky,
 • Odoslanie daňového priznania k dani z príjmov FO elektronicky,
 • Odoslanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel elektronicky,
 • Ekonomické poradenstvo.

Cenu za spracovanie dokladov môžeme dohodnúť paušálne (fixná čiastka za mesiac), alebo ako počet dokladov vynásobený cenou za doklad (viď tabuľka).

podvojn tovnctvo

Cena za vedenie podvojného účtovníctva NEOBSAHUJE:
- tlač dokladov doručených elektronicky,
- tlač a posielanie ostatných dokumentov poštou (napr. vystavených faktúr),
- preklad dokladu do slovenského jazyka (§ 4 ods. 8 Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov),
- vedenie skladu,
- fyzickú inventarizáciu majetku,
- uchovávanie a ochranu účtovnej dokumentácie po uplynutí doby nevyhnutnej na spracovanie Priznania k dani z príjmov FO, a s tým súvisiace vyraďovanie účtovnej dokumentácie,
- spracovanie cestovných príkazov,
- vedenie knihy jázd,
- vedenie registratúrneho denníka.

*Dokladom myslíme faktúru, 1 položku (čiastku v €) bankového výpisu, fiškálny doklad, potvrdenie o výbere/vklade na bankový účet, predpis PZP, a pod.

**Zvýhodnená cena platí v prípade, že:

 • nám klient doručí bankový výpis nielen v pdf/fyzickom formáte, ale aj vo formáte XML,
 • klient vystavuje faktúry, príjemky a výdavky cez aplikáciu alebo programy spolupracujúce s Omegou/Alfou (napr. mobilná aplikácia ikros, e-shop INTEO, ...),
 • môžeme zaevidovať viacero dokladov na tzv. "Zberný účtovný doklad". ZBERNÝ ÚČTOVNÝ DOKLAD pozostáva napr. z dokladov rovnakého typu - tie ale musia byť rovnorodé a za obdobie max. 1 kalendárny mesiac (napr. september). Rovnorodosť znamená, že sa jedná o toho istého partnera, a zaúčtovaním nedôjde k zápočtu pohľadávky a záväzku (napr. ak má klient viacero bločkov z ERP od tej istej firmy). Z dôvodu internej kontroly na zberný účtovný doklad nezapisujeme potvrdenia o výbere/vklade hotovosti na bankový účet. Taktiež nezapisujeme na zberný doklad faktúry, dobropisy a ťarchopisy.

V cene za vedenie podvojného účtovníctva je zahrnuté:

 • Vypracovanie a aktualizácia interných smerníc pre oblasť daní a podvojného účtovníctva,
 • Odoslanie daňového priznania k DPH, Kontrolného výkazu DPH a Súhrnného výkazu DPH elektronicky,
 • Odoslanie daňového priznania k dani z príjmov PO/FO elektronicky,
 • Odoslanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel elektronicky,
 • Ekonomické poradenstvo.

Cenu za spracovanie miezd vypočítame ako počet pracovníkov v danom mesiaci vynásobený cenou za 1 pracovníka (viď tabuľka).

mzdyV cene za spracovanie miezd je zahrnuté:
- Vypracovanie a aktualizácia interných smerníc pre oblasť mzdovej a personálnej agendy,
- Vedenie knihy jázd v elektronickej podobe (vzťahuje sa na jazdy realizované zamestnancami),
- Spracovanie cestovných príkazov (vzťahuje sa na pracovné cesty realizované zamestnancami),
- Ekonomické poradenstvo

Cena za spracovanie miezd NEOBSAHUJE:

 • uchovávanie a ochranu personálnej dokumentácie po skončení pracovného vzťahu a s tým súvisiace vyraďovanie personálnej dokumentácie,
 • uchovávanie a ochranu mzdovej dokumentácie po uplynutí doby nevyhnutnej na spracovanie Ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti, a s tým súvisiace vyraďovanie mzdovej dokumentácie,
 • školenia zamestnancov.

Pre našich klientov v rámci vedenia daňovej evidencie, jednoduchého a podvojného účtovníctva a spracovania miezd – zahrnuté v cene danej služby.
Pre ostatných sa cena určí vzájomnou dohodou v závislosti od rozsahu vykonaných prác.

Pre našich klientov v rámci vedenia daňovej evidencie, jednoduchého a podvojného účtovníctva a spracovania miezd – zahrnuté v cene danej služby.
Pre ostatných sa cena určí vzájomnou dohodou v závislosti od rozsahu vykonaných prác.

Pre našich klientov v rámci vedenia daňovej evidencie, jednoduchého a podvojného účtovníctva – zahrnuté v cene danej služby.
Pre ostatných sa cena určí vzájomnou dohodou v závislosti od rozsahu vykonaných prác.

Pre našich klientov v rámci vedenia daňovej evidencie, jednoduchého a podvojného účtovníctva – zahrnuté v cene danej služby.
Pre ostatných sa cena určí vzájomnou dohodou v závislosti od rozsahu vykonaných prác.

Pre našich klientov v rámci vedenia daňovej evidencie, jednoduchého a podvojného účtovníctva a spracovania miezd – zahrnuté v cene danej služby.
Pre ostatných sa cena určí vzájomnou dohodou v závislosti od časového rozsahu.

 

2. DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Pre našich klientov v rámci spracovania personálnej a mzdovej agendy – zahrnuté v cene danej služby (vzťahuje sa na jazdy realizované zamestnancami), inak dohodu paušálne za mesiac, resp. sa vypočíta ako počet položiek vynásobený cenou za položku (viď tabuľka).

jazdy.

Cena sa stanoví buď paušálne za mesiac, resp. sa vypočíta ako položiek vynásobený cenou za položku (viď tabuľka).

sklad.

Pre našich klientov v rámci spracovania personálnej a mzdovej agendy – zahrnuté v cene danej služby (vzťahuje sa na pracovné cesty realizované zamestnancami), inak dohodu paušálne za mesiac, resp. sa vypočíta ako počet položiek vynásobený cenou za položku (viď tabuľka).

cestak

 

3. KANCELÁRSKE SLUŽBY

kancel

 

KONTAKT

Ing. Lenka Bobčíková

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

0944 591 043

od 01.01.2019 nás nájdete aj na adrese:

Palárikova 1933 (1. poschodie)
022 01 Čadca

 20190214 130725

OTVÁRACIE HODINY:
Pondelok - piatok:                           08:00 - 12:00     12:30 - 16:00
Sobota a nedeľa, štátne sviatky:   ZATVORENÉ