Výmera: 70 m2
Rok realizácie: 2019
Miesto realizácie: Banská Bystrica
Typ priemyselnej podlahy: pancierová betónová hladená priemyselná podlaha so vsypom