Výmera: 800 m2
Rok realizácie: 2020
Miesto realizácie: Bratislava
Typ priemyselnej podlahy: pancierová priemyselná hladená betónová podlaha so vsypom