Výmera: 1420 m2
Rok realizácie: 2020
Miesto realizácie: Čachtice
Typ priemyselnej podlahy: pancierová priemyselná hladená betónová podlaha so vsypom