Výmera: 415 m2
Rok realizácie: 2020
Miesto realizácie: Kotešova
Typ priemyselnej podlahy: pancierová priemyselná hladená betónová podlaha so vsypom