Výmera: 610 m2
Rok realizácie: 2019
Miesto realizácie: Kysucké Nové Mesto
Typ priemyselnej podlahy: pancierová betónová hladená priemyselná podlaha so vsypom