Výmera: 800 m2
Rok realizácie: 2019
Miesto realizácie: Nitra
Typ priemyselnej podlahy: pancierová betónová hladená priemyselná podlaha so vsypom