Výmera: 1060 m2
Rok realizácie: 2019
Miesto realizácie: Podvysoká
Typ priemyselnej podlahy: pancierová betónová hladená priemyselná podlaha so vsypom