Výmera: 960 m2
Rok realizácie: 2019
Miesto realizácie: Prievidza
Typ priemyselnej podlahy: pancierová betónová hladená priemyselná podlaha so vsypom