Výmera: 400 m2
Rok realizácie: 2020
Miesto realizácie: Turzovka
Typ priemyselnej podlahy: pancierová priemyselná hladená betónová podlaha so vsypom