Výmera: 530 m2
Rok realizácie: 2020
Miesto realizácie: Visolaje
Typ priemyselnej podlahy: pancierová priemyselná hladená betónová podlaha so vsypom