Výmera: 867 m2
Rok realizácie: 2018
Miesto realizácie: Prievidza
Typ priemyselnej podlahy: pancierová

Popis realizácie (660 m2 + 207 m2):

Pôvodný podklad tvoril zhutnený makadam. Výškové zameranie podkladu pomocou rotačného lasera, pokládka obvodovej dilatácie, separačnej PE fólie, rozloženie kari sietí. Rozprestretie a spracovanie betónovej zmesi (s pridaním strižového vlákna POLIMIX) v požadovanej hrúbke a spáde pod priebežnou kontrolou nivelity rotačným laserom.

Nasledovalo zvibrovanie podlahovej betónovej dosky ponorným vibrátorom a plávajúcou lištou, aplikácia pancierového vsypu MasterTop 800 a viacnásobné opakované strojné hladenie povrchu podlahy rotačnými hladičkami. Potom bola pancierová priemyselná podlaha ošetrená tesniacim prostriedkom MasterTop CC 713.

Obdeň rozmeranie, narezanie a vytmelenie zmrašťovacích a dilatačných škár.

Fotagaléria 1.etapa (660 m2):