Výmera: 167 m2
Rok realizácie: 2017
Miesto realizácie: Žilina
Typ priemyselnej podlahy: pancierová

Popis realizácie:

Pôvodný podklad tvorila základová betónová doska. Výškové zameranie podkladu pomocou rotačného lasera, pokládka obvodovej dilatácie, separačnej PE fólie. Rozprestretie a spracovanie betónovej zmesi (s pridaním strižového vlákna KALCIFIL) v požadovanej hrúbke a spáde pod priebežnou kontrolou nivelity rotačným laserom.

Nasledovalo zvibrovanie podlahovej betónovej dosky ponorným vibrátorom a plávajúcou lištou, aplikácia pancierového vsypu MasterTop 800 a viacnásobné opakované strojné hladenie povrchu podlahy rotačnými hladičkami. Potom bola pancierová priemyselná podlaha ošetrená tesniacim prostriedkom MasterTop CC 713.

Rozmeranie, narezanie a vytmelenie zmrašťovacích a dilatačných škár.