Výmera: 190 m2
Rok realizácie: 2017
Miesto realizácie: Zvolen
Typ priemyselnej podlahy: pancierová, spádovaná s protišmykom

Popis realizácie:

I. etapa - pancierová podlaha 125 m2

Výškové zameranie podkladu pomocou rotačného lasera, pokládka obvodovej dilatácie. Rozprestretie a spracovanie betónovej zmesi (s pridaním strižového vlákna KALCIFIL) v požadovanej hrúbke a spáde pod priebežnou kontrolou nivelity rotačným laserom.

Nasledovalo zvibrovanie podlahovej betónovej dosky ponorným vibrátorom a plávajúcou lištou, aplikácia pancierového vsypu MasterTop 800 a viacnásobné opakované strojné hladenie povrchu podlahy rotačnými hladičkami. Potom bola pancierová priemyselná podlaha ošetrená tesniacim prostriedkom MasterTop CC 713.

Rozmeranie, narezanie a vytmelenie zmrašťovacích a dilatačných škár.


II. etapa - spádovaná podlaha s protišmykom 65 m2

Pôvodný podklad tvoril zhutnený makadam. Výškové zameranie podkladu pomocou rotačného lasera. Rozloženie kari sietí. Rozprestretie a spracovanie betónovej zmesi v požadovanej hrúbke a spáde pod priebežnou kontrolou nivelity rotačným laserom.

Nasledovalo zvibrovanie podlahovej betónovej dosky ponorným vibrátorom a plávajúcou lištou, viacnásobné opakované strojné hladenie povrchu podlahy rotačnými hladičkami. Zdrsnenie povrchu priemyselnej podlahy špeciálnou metlou (protišmyková úprava).

Rozmeranie, narezanie a vytmelenie zmrašťovacích a dilatačných škár.