Výmera: 400 m2
Rok realizácie: 2021
Miesto realizácie: Jasenie
Typ priemyselnej podlahy: pancierová priemyselná hladená betónová podlaha so vsypom