Výmera: 280 m2
Rok realizácie: 2021
Miesto realizácie: Bytča
Typ priemyselnej podlahy: pancierová priemyselná hladená betónová podlaha so vsypom