Výmera: 780 m2
Rok realizácie: 2021
Miesto realizácie: Sereď
Typ priemyselnej podlahy: pancierová priemyselná hladená betónová podlaha so vsypom