Výmera: 410 m2
Rok realizácie: 2021
Miesto realizácie: Trnava
Typ priemyselnej podlahy: pancierová priemyselná hladená betónová podlaha so vsypom