Výmera: 260 m2
Rok realizácie: 2017
Miesto realizácie: Turany (okres Martin)
Typ priemyselnej podlahy: pancierová

Popis realizácie:

Výškové zameranie podkladu pomocou rotačného lasera. Rozprestretie a spracovanie betónovej zmesi v požadovanej hrúbke a spáde pod priebežnou kontrolou nivelity rotačným laserom.

Nasledovalo zvibrovanie podlahovej betónovej dosky ponorným vibrátorom a plávajúcou lištou, aplikácia pancierového vsypu MasterTop 800 a viacnásobné opakované strojné hladenie povrchu podlahy rotačnými hladičkami. Potom bola pancierová priemyselná podlaha ošetrená tesniacim prostriedkom MasterTop CC 713.

Rozmeranie a narezanie zmrašťovacích a dilatačných škár.