Výmera: 620 m2
Rok realizácie:
2017
Miesto realizácie:
Trnava
Typ priemyselnej podlahy:
spádovaná s protišmykom

Popis realizácie (237 m2 + 383 m2):

Výškové zameranie podkladu pomocou rotačného lasera. Rozloženie kari sietí. Rozprestretie a spracovanie betónovej zmesi v požadovanej hrúbke a spáde pod priebežnou kontrolou nivelity rotačným laserom.

Nasledovalo zvibrovanie podlahovej betónovej dosky ponorným vibrátorom a plávajúcou lištou, viacnásobné opakované strojné hladenie povrchu podlahy rotačnými hladičkami. Zdrsnenie povrchu priemyselnej podlahy špeciálnou metlou (protišmyková úprava).

Rozmeranie, narezanie a vytmelenie zmrašťovacích a dilatačných škár.

Fotogaléria I. etapa - 237 m2

Fotogaléria II. etapa - 383 m2