Výmera: 225 m2
Rok realizácie:
2016
Miesto realizácie: Horné Obdokovce, TN
Typ priemyselnej podlahy:
samonivelačná, dekoratívna

Popis realizácie:

  1. Pôvodný podklad pod priemyselnú podlahu tvorila dlažba s vysprávkami. Po presieťkovaní a nanesení penetárcie bola na celú plochu aplikovaná samonivelačná priemyselná podlaha na zjednotenie a spevnenie podkladu.
  2. Po vyzretí samonivelačnej priemyselnej podlahy nasledovalo zdrsnenie povrchu, opäť presieťkovanie a napenetrovanie. Na záver nanesená dekoratívna priemyselná podlaha - bezškárový systém MasterTop na polyuretánovej báze (MasterTop BC 375N) v základnom odtieni s farebnými chipsami.