Výmera: 907 m2
Rok realizácie:
2017, 2018
Miesto realizácie:
Horné Srnie (okres Trenčín)
Typ priemyselnej podlahy:
spádovaná s protišmykom

Popis realizácie (503 m2 + 404 m2):

Pôvodný podklad tvoril zhutnený makadam. Výškové zameranie podkladu pomocou rotačného lasera. Rozprestretie a spracovanie betónovej zmesi v požadovanej hrúbke a spáde pod priebežnou kontrolou nivelity rotačným laserom.

Nasledovalo zvibrovanie podlahovej betónovej dosky ponorným vibrátorom a plávajúcou lištou, viacnásobné opakované strojné hladenie povrchu podlahy rotačnými hladičkami. Zdrsnenie povrchu priemyselnej podlahy špeciálnou metlou (protišmyková úprava).

Rozmeranie, narezanie a vytmelenie zmrašťovacích a dilatačných škár.

Fotogaléria 1. etapa - 503 m2 (rok 2017)


Fotogaléria 2. etapa - 404 m2 (rok 2018)