Výmera: 3.374 m2
Rok realizácie: 2018
Miesto realizácie: Banská Bystrica
Typ priemyselnej podlahy: spádovaná s protišmykom

Popis realizácie (115 m2 + 270 m2 + 100 m2 + 500 m2 + 500 m2 + 578 m2 + 423 m2 + 455 m2 + 200 m2 + 233 m2):

Pôvodný podklad tvorila základová doska. Výškové zameranie podkladu pomocou rotačného lasera. Rozprestretie a spracovanie betónovej zmesi v požadovanej hrúbke a spáde pod priebežnou kontrolou nivelity rotačným laserom.

Nasledovalo zvibrovanie podlahovej betónovej dosky ponorným vibrátorom a plávajúcou lištou, viacnásobné opakované strojné hladenie povrchu podlahy rotačnými hladičkami. Zdrsnenie povrchu priemyselnej podlahy špeciálnou metlou (protišmyková úprava).

Fotogaléra 2.etapa (270 m2):


Fotogaléra 3.etapa (100 m2):


Fotogaléra 4.etapa (500 m2):


Fotogaléra 6.etapa (578 m2):


Fotogaléra 7.etapa (423 m2):


Fotogaléra 9.etapa (200 m2):


Fotogaléra 10.etapa (233 m2):