Pancierová hladená priemyselná podlaha je zložená z betónu (s rôznymi doplnkami) hrúbky minimálne 80 mm s povrchovou úpravou zabezpečenou pancierovým vsypom AKVADUR. Po zahladení vsypu je podlaha ošetrená uzatváracím nástrekom DUROSEAL. Podlaha je dodávaná vrátane narezania dilatácií a zatmelenia.

Pre zabezpečenie čo najväčšej kvality pancierovej hladenej podlahy a taktiež splnenie technických noriem, sa volí vhodný typ betónu a tiež aj jeho výstuž. Plošná výstuž sa zabezpečuje KARI sieťami rôznych rozmerov. Objemová výstuž sa zabezpečuje oceľovými, alebo plastovými vláknami.

pdfAKVADUR
pdfDUROSEAL

 1. Príprava podkladu
  Na začiatku realizácie najprv zameriame podklad pomocou rotačného lasera. Vieme zaistiť i dodávku a pokládku separačnej fólie, prípadne niektoré iné prípravné práce. Pre zabezpečenie čo najväčšej kvality pancierovej hladenej podlahy a taktiež splnenie technických noriem, sa volí vhodný typ betónu a tiež aj jeho výstuž.
 2. Objemová výstuž betónu
  Objemovú výstuž betónu pridávame do betónovej zmesi ešte pred jej rozprestretím a spracovaním. Zvyčajne túto výstuž zabezpečujú polypropylénové vlákna. V prípade záujmu vieme pracovať aj s oceľovými drátkami.
 3. Betonáž
  V ďalšom kroku realizácie pancierovej podlahy rozprestierame betónovú zmes v požadovanej hrúbke a spáde pod priebežnou kontrolou nivelity rotačným laserom. Následne betónovú zmes zvibrujeme ponorným vibrátorom a plávajúcou lištou.
 4. Hladenie, aplikácia vsypu
  Po čiastočnom zatvrdnutí betónovej zmesi začíname so strojným hladením povrchu. Po prvotnom prehladení aplikujeme na povrch betónovej zmesi pancierový vsyp AKVADUR a potom opakovane strojne hladíme povrch podlahy rotačnými hladičkami až do jeho úplného vytvrdnutia.
 5. Lakovanie, dilatačné škáry
  Na záver pancierovú podlahu ošetríme uzatváracím nástrekom DUROSEAL. Posledným krokom je rozmeranie, narezanie a vytmelenie dilatačných škár polyuretánovým tmelom.

realizacia pancierova podlaha

Robíme bezplatnú obhliadku podkladu

Cena za m2 takejto pancierovej podlahy sa odvíja nielen od náročnosti realizácie a použitých materiálov, ale aj od plošnej výmery a umiestnenia objektu. Preto neváhajte a kontaktujte nás či už ohľadom cenovej ponuky za realizáciu podlahy alebo odborného poradenstva. Spokojný zákazník a kvalitne prevedená podlaha je pre nás tou najlepšou vizitkou.

Vyberáme z našich realizácií