pancierova podlahaHladená priemyselná podlaha, ktorú realizujeme, je zložená z betónu s protišmykovou úpravou povrchu (tzv. "metlička") v spáde podľa projektovej dokumentácie. Takáto podlaha je vhodná najmä na vonkajšie plochy ako napr. parkoviská, cesty, chodníky a pod. Táto podlaha sa skladá z izolácie, betónu, výstuže a na záver je realizovaný protišmyk špeciálnou metlou. Protišmykovú podlahu realizujeme vrátane dilatačných škár, ktoré zabraňujú popraskaniu podlahy.

Pancierová hladená priemyselná podlaha je zložená z betónu (s rôznymi prísadami) hrúbky minimálne 80 mm s povrchovou úpravou zabezpečenou pancierovým vsypom MasterTop 800. Po zahladení vsypom je podlaha ošetrená tesniacim prostriedkom MasterTop CC 713. Podlaha je dodávaná vrátane narezania dilatácií a zatmelenia.

Pre zabezpečenie čo najväčšej kvality pancierovej hladenej podlahy a taktiež splnenie technických noriem, sa volí vhodný typ betónu a tiež aj jeho výstuž. Plošná výstuž sa zabezpečuje kari sieťami rôznych typov. Objemová výstuž sa zabezpečuje oceľovými drátkami. V prípade záujmu vieme na základe spolupráce s Výskumným ústavom chemických vlákien dodať strižové vlákna pre stavebný priemysel (KALCIFIL).

KALCIFIL - popis produktu:

polypropylénové (PP) a polyetylénové (PE) strižové vlákna pre stavebný priemysel sa využívajú na zvýšenie odolnosti betónov a mált voči tvorbe zmršťovacích trhlín, odolnosti voči chemickým rozmrazovacím látkam, mechanickému namáhaniu, mrazuvzdornosti a požiarnej odolnosti.

KALCIFIL - vlastnosti a výhody:

 • je odolný voči chemikáliám a neškodný voči životnému prostrediu
 • zabraňuje vytváraniu zmršťovacích trhlín počas tuhnutia betónu
 • redukuje zmršťovanie betónu
 • zabraňuje negatívnemu vplyvu mrazu a topenia snehu na betón
 • redukuje karbonizáciu betónu
 • vytvára povrch odolný voči nárazom a oteru
 • zvyšuje ťahovú silu betónu
 • zvyšuje životnosť betónových štruktúr
 • eliminuje problém explozívnej deštrukcie betónu pri požiaroch v tuneloch
 • znižuje riziko nevhodnej aplikácie z technologického hľadiska

Na stiahnutie:

KALCIFIL - vyhlásenie o parametroch (odkaz na p-kalcifil-vop.pdf)

MasterTop 800 - popis produktu

 • predmiešaná zmes na použitie ako vsyp na čerstvé betóny. MasterTop 800 obsahuje hydraulické spojivo a vysoký podiel minerálnych a syntetických plnív na báze špeciálnych sintrovaných oxidov.
 • MasterTop 800 je vhodný na priemyselné podlahy so stredným až vysokým zaťažením (suterény, mechanické dielne, garáže pre osobné vozidlá a hangáre, skladovacie miestnosti, tlačiarne, chodby, haly, občianske stavby, obchodné centrá, parkoviská).

MasterTop 800 - vlastnosti a výhody:

 • vysoká odolnosť proti oteru (viac než trojnásobne vyššia životnosť v porovnaní s bežným betónom)
 • redukované náklady na údržbu
 • vysoko kompaktný povrch
 • nízka nasiakavosť vzhľadom k vysokej hodnote zhutnenia
 • jednoduché čistenie
 • redukovaná prašnosť
 • odolnosť proti minerálnym olejom a pohonným hmotám

Na stiahnutie:
MasterTop 800 - technický list (odkaz na p-800-tl.pdf)

MasterTop CC 713 - popis produktu:

 • vysokokvalitný ošetrovací a tesniaci prostriedok určený na nefarebný betón. Jednoducho a rýchlo sa aplikuje nástrekom, štetkou alebo valčekom. Zlepšuje hydratáciu cementu a súčasne zvyšuje pevnosť betónu a jeho odolnosť proti oteru a redukuje prašnosť.
 • MasterTop CC 713 spĺňa požiadavky špecifikácií ASTM C 309, týkajúce sa tekutých ošetrovacích prostriedkov vytvárajúcich membránu, pre betón typu I. MasterTop CC 713 vypĺňa póry v betóne a redukuje absorpciu. Utesňuje povrch a uľahčuje čistenie betónových podláh. Túto pevnú, vodonepriepustnú membránu, ktorú vytvára produkt, je ťažké odstrániť.
 • MasterTop CC 713 sa nanáša na horizontálne hladké alebo drsné povrchy. MasterTop CC 713 sa môže aplikovať v interiéroch aj exteriéroch.

Na stiahnutie:

pdfMasterTop CC 713 - technický list

 

Priebeh realizácie:

 1. Príprava podkladu
  Na začiatku realizácie najprv zameriame podklad pomocou rotačného lasera. Vieme zaistiť i dodávku a pokládku separačnej fólie. Pre zabezpečenie čo najväčšej kvality pancierovej hladenej podlahy a taktiež splnenie technických noriem, sa volí vhodný typ betónu a tiež aj jeho výstuž. Plošnú výstuž zabezpečujeme pokládkou kari sietí rôznych typov (podľa projektovej dokumentácie).
 2. Objemová výstuž betónu
  Objemovú výstuž betónu pridávame do betónovej zmesi ešte pred jej rozprestretím a spracovaním. Zvyčajne túto výstuž zabezpečujeme strižovými vláknami pre stavebný priemysel (KALCIFIL) na základe spolupráce s Výskumným ústavom chemických vlákien. V prípade záujmu vieme pracovať i s oceľovými drátkami.
 3. Betonáž
  V ďalšom kroku realizácie pancierovej podlahy rozprestierame betónovú zmes v požadovanej hrúbke a spáde pod priebežnou kontrolou nivelity rotačným laserom. Následne betónovú zmes zvibrujeme ponorným vibrátorom a plávajúcou lištou.
 4. Hladenie, aplikácia vsypu
  Po čiastočnom zatvrdnutí betónovej zmesi začíname so strojným hladením povrchu. Po prvotnom zahladení aplikujeme na povrch betónovej zmesi pancierový vsyp MasterTop 800 a potom opakovane strojne hladíme povrch podlahy rotačnými hladičkami až do jeho úplného vytvrdnutia.
 5. Lakovanie, dilatačné škáry
  Na záver pancierovú podlahu ošetríme tesniacim prostriedkom MasterTop CC713. V cene podlahy máme zahrnuté aj následné rozmeranie, narezanie a vytmelenie dilatačných škár.

Pred každou realizáciou robíme bezplatnú obhliadku podkladu a vieme Vám tak ponúknuť riešenie priamo "na mieru". Cena za m2 takejto pancierovej podlahy sa odvíja nielen od náročnosti realizácie a použitých materiálov, ale aj od plošnej výmery a umiestnenia objektu. Preto neváhajte a kontaktujte nás či už ohľadom cenovej ponuky za realizáciu podlahy alebo odborného poradenstva. Spokojný zákazník a kvalitne prevedená podlaha je pre nás tou najlepšou vizitkou.